Charlotta z kaštanů

Upraví se kaštanová hmota jako v předcházejícím. Polokoulová forma se olejem dobře vymaže, dva širší papírové pruhy vloží se křížem do ní, na stěny té formy v tloušťce půldruhého prstu vmačká se teplá kaštanová hmota, takže prostředek zůstane prázdný. Ve spodku kaštanové hmoty malým kulatým tvořítkem vypíchne se otvor tak, že když forma se poklopí, tento zůstane navrch. Ze zbytku hmoty utvoří se malé koule. Nyní se forma obráceně položí na malý plech, čtyři konce papírových proužků se pevně přidrží, forma odstraní a Charlotta nožem uhladí. Po ztuhnutí potáhnou se i malé koule čokoládovou polevou. Když poleva uschla, dá se Charlotta na mísu, kolem ní seřadí koule, před podáváním hořením otvorem naplní šlehanou vanilkovou smetanou a zbytek stříká se mezi koule.