Krém á la Clermont.

Do základní hmoty vanilkové se přimísí 100 gr prolisovaných vařených kaštanů a 50 gr kaštanových kousků.