Anglický krém s malaga

Hrozinky malaga se nechají v lehkém cukrovém syrupu zvolna nabobtnati a jimi vyplní se volně krémové šálky. Krémová tekutina upraví se místo mlékem vínem malaga a zjemní se pomerančovou chutí. Ostatní postup děje se jako u základního krému. Po vychladnutí okrášlí se patisserie krémem