Třešně a višně

Třešně a višně se berou zralé, velký druh ale ne měkké. Vaří se v páře 10 minut, počítajíc od začátku vaření, tvrdý druh se vaří 15 minut.