Žemličky krémové s vínem

Upraví se jako v předcházejícím, místo mléka vezme se bílé neb červené víno k úpravě krému.