Čokoládové pěnové řezy

Plátek se pomaže na 2 cm vysoko sněhovou hmotou, do které byla přimísena změklá čokoláda a přikryje jiným, čokoládou potaženým, na porce krájeným plátkem.